Spansk nybegynner trinn 2Kursarrangør: AOF Norge
Sted: Østfold, Moss
Østfold
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 18:00 - 20:30
Varighet: 20 timer
Pris: 2.690

Vi tilbyr språkkurs i spansk for nybegynnere trinn 2. Du skal lære å utvide ordforrådet, og å delta i en samtale på en enkel måte. I tillegg lærere du mer om spansk kultur. Ved fullført kurs vil du kunne kommunisere på en enkel måte når man snakker langsomt og tydelig.

Innhold:
Du lærer å bruke vanlige uttrykk og enkle setninger som gjelder konkrete situasjoner som: å presentere deg, forklare hva du gjør, spørre og svare på spørsmål om deg som person. Kurset vil ha hovedfokus på muntlige samtale og muntlige ferdigheter. I tillegg til vanlig tavleundervisning vil det foregå en del samtale, dialoger, lytteøvelser og rollespill / gruppeøvinger.

Kommunikasjon:
Beskrive mennesker, snakke og spørre om det man liker / ikke liker, snakke om familien, fortelle om dagliglivet, spørre og fortelle om tidspunkter, datoer og lignende, bestille på en kafé, forstå en meny, snakke om mat og matvarer, tilby mat og drikke, beskrive byer, spørre og fortelle om veien, snakke om byer / steder.

Grammatikk:
Eiendomspronomen, presens: uregelmessige verb, refleksive verb, klokka, ukedagene, månedene, ord som uttrykker ubestemt mengde.

Målgruppe for kurset:
Dette kurset er for deg som kan litt spansk fra før, enten du er selvlært eller har deltatt på tidligere kurs.

Kursmateriell:
Vi bruker boken Caminos

Vis flere tilsvarende kurs: