Spansk for adoptivforeldre - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 4000

Kurset gir grunnleggende opplæring i spansk og har fokus på ord og uttrykk som er nyttige når man skal oppdra og kommunisere med adoptivbarnet. I tillegg vil du for hvert emne bli introdusert for spesifikke adopsjonsfaglige temaer som kan hjelpe deg i forberedelsene til å bli mamma eller pappa.

Kurset er delt opp i følgende åtte emner/studieenheter:
• El amor - kjærlighet
• La comida - mat
• Jugar - å leke
• Dormir - å sove
• El cuerpo - kroppen
• Viajar - å reise
• Planificar y rutinas - planer og rutiner
• En casa - hjemme

Studieenhetene består av:
• Læringsmål
• Tekst, video og lydfiler som presenterer lærestoffet
• Individuelle oppgaver
• Et uformelt diskusjonsforum
• Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• Innsendingsoppgaver som vurderes og kommenteres av lærer

Bakgrunn for kurset:
I alt vårt arbeid med adopsjon er det barnets beste som står i fokus.
En adopsjon er som kjent en stor omveltning i foreldrenes og barnets liv, men det er nå engang sånn at de voksne faktisk er voksne og har større muligheter til å bearbeide, sette ord på og takle det som skjer. De er modne mennesker, og de deler erfaringer med den næreste personen i livet sitt. Barnet derimot står alene og har ikke samme mulighet til å forstå og bearbeide denne nye starten. Fra første blikk og nærkontakt begynner kommunikasjonen mellom foreldre og barn, tilknytningens time er inne.

Språket er en viktig komponent i denne kommunikasjonen. I de fleste adopsjoner foregår kommunikasjon og tilknytning på tvers av spesifikke språk. Det er jo ikke bare de faktiske ordene som forteller oss hva som sies. Kroppsspråket vårt er minst like viktig. Men hva om foreldrene vil gjøre en innsats og nærme seg barnet sitt ved å lære seg noe av barnets språk? Vil ikke det kunne bidra til at barnet føler seg ytterligere respektert, sett og ikke minst forstått? Og vil ikke foreldrene føle det samme og i tillegg få verdifull informasjon som gjør at de kan møte, se og følge opp barnet sitt på en god måte?

Varighet:
Kurset åpnes for påmelding fra august 2013. Da kan du starte når du vil og få tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
Du må regne med å bruke ca. 48 timer for å bestå kurset.

Lærer:
Christina Violeta Thrane Storsve har i samarbeid med adopsjonskonsulent Unni Hjellnes utviklet kursinnholdet. Christina Violeta har holdt alle Adopsjonsforums spanskkurs i Oslo.

Målgruppe for kurset

Kurset er for dere som ønsker å lære grunnleggende spansk fordi dere skal – eller har – adoptert barn fra spansktalende land.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen: Spansk for adoptivforeldre: Nettsider med oppgaver: Christina Violeta Thrane Storsve 2013.

Eksamen / sertifisering

Innleveringene og kurset bedømmes med bestått/ikke bestått. Når alle innleveringene er bestått, vil du automatisk få et kursbevis på nettet som viser at du har bestått. Kursbeviset vil være på spansk og kan dermed sendes til barnets opprinnelsesland.

Vis flere tilsvarende kurs: