Spansk 1 med ASK videoundervisning - nettkursKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 120 timer
Pris: 7.450

Vi tilbyr språkkurs i Spansk 1 med ASK videoundervisning som nettkurs. Spansk er et verdensspråk. Ta faget for å fullføre vitnemål eller bare for å lære språket og reise i spansktalende land.

Innhold:
Spansk nivå 1 er det tredje mest talte språket i verden. Når du lærer deg spansk får du muligheten til å ta del i en verdensomspennende kultur – fra Filippinene i øst via Spania til Latin-Amerika og USA i vest. I tillegg til å lære deg språket vil du også gjennom dette kurset få et innblikk i spansk og latin-amerikansk historie og bli mer kjent med kulturen gjennom musikk, litteratur, mat, fotball, dans og film. Spansk er et såkalt modningsfag.

Man trenger tid til å lære seg å lese, skrive og, ikke minst, snakke språket godt. På dette kurset som går over ett år, er det derfor kjempeviktig å jobbe jevnt, unngå skippertak og også ´leve´ språket - å snakke, lese, skrive og lytte til spansk overalt, hele tiden. Spansk Nivå I tas av privatister som også tar fag til påbygg eller generell studiekompetanse.

Undervisningen:
Pensum i Spansk Nivå I har en temainndeling som gir deg god oversikt og som er tett knyttet til målene i læreplanen. Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger. Med videoforelesningene tar læreren deg med gjennom hele pensum. Mens du ser videoforelesningen kan du ta notater som lagres og som du kan skrive ut. I fagprat stiller du spørsmål og får svar fra din faglærer og dine medelever. Du får god eksamenstrening gjennom et sett med innleveringer og personlig tilbakemelding fra faglærer.

Målgruppe for kurset:
Spansk nivå 1 er for deg som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, eller som hadde et annet språk da og som må ha både nivå 1 og 2 på videregående.

Kursmateriell:
ASK fungerer like godt på PC, nettbrett og mobiltelefon

Finansiering:
Kurset er godkjent for lån i Lånekassen under forutsetning av at du har tilstrekkelig studiebelastning totalt. LO´s utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. 12 LO- forbund har rettigheter i fondet. Fagforbundet, Handel og kontor, FLT og LO Stat har egne kompetansefond og regelverk. Sjekk med ditt forbund hvilke rettigheter du har!

Eksamen:
• Faget avsluttes med privatisteksamen.
• Du må selv melde deg opp til eksamen på www.privatistweb.no
• Fagkode: PSP5049 - PSP5050
• Oppmeldingsfrist: 1. februar (vår) og 15. sept. (høst)