Sosiologi og sosialantropologi påbygging Vg2 Vg3 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 6.100

Vi tilbyr kurs i sosiologi og sosialantropologi påbygging Vg2 Vg3 som nettkurs. Sosiologi og sosialantropologi Vg2 Vg3 er et av programfagene som du kan velge mellom for å få generell studiekompetanse. Kurset er utviklet i samsvar med læreplanen for faget.

Beskrivelse:
Dette er faget for deg som har lyst til å lære mer om hvordan sosiale samspill mellom enkeltindivider fungerer og blant annet hvordan ulike sosiale grupper opptrer overfor hverandre. Du lærer å analysere sosiale prosesser, og du vil oppleve at du forstår mer av de sosiale relasjonene du selv er en del av.

Faget omhandler også studier av ulike kulturer i Norge og verden generelt og hvordan sosiale forhold er kulturelt betinget. Sosiologi og sosialantropologi er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever, men kanskje spesielt for dem som har planer om å studerer humanistiske fag, som f.eks. sosiologi, sosialantropologi, juss, statsvitenskap, historie, journalistikk og medievitenskap.


Sosiologi og sosialantropologi Vg2 Vg3 består av følgende temaer:
• Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
• Kulturforståelse
• Sosialisering
• Produksjon og arbeid
• Fordeling av goder

Kurset er bygd opp slik:
• Studieenhet 1: Sosialisering. Hva er et samfunn? Kommunikasjon og påvirkning. Sosiale avvik
• Studieenhet 2: Kulturforståelse. Hva er kultur? Religion og samfunnsfag.
• Studieenhet 3: Produksjon og arbeid. Produksjon og arbeid - lange linjer. Næringsstruktur og sysselsetting. Hva kjennetegner vår måte å produsere på? Norsk og internasjonal økonomi.
• Studieenhet 4: Fordeling av goder. Goder, makt og fordeling. Sosial ulikhet - lagdeling og klasser, sosial ulikhet i Norge. Sosial mobilitet.
• Studieenhet 5: Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter. Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?


Læringsmål:
I følge læreplanen skal nå visse kompetansemål innen følgende fem hovedområder: samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid og fordeling av goder.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av oppgaver, samt gjennomføring av tilhørende privatisteksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Du melder deg opp til eksamen som privatist enten på www.privatistweb.no eller ved en videregående skole nær deg. Eksamen avlegger du som privatist i videregående skole, og du vil få utskrift av eksamensprotokollen fra eksamensskolen.