Smart ledelse i den nye arbeidshverdagen - BedriftsinterntKursarrangør: Holtskog
Sted: Hele landet, Jeg kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag

Utvikle din egen konkrete handlingsplan for å lede et geografisk spredt team

I den nye arbeidshverdagen, også kalt The New World of Work, kan det gå dager og uker mellom hver gang en medarbeider ser sin leder, samtidig som det er store forventninger til å lykkes som team.

For å få et velfungerende team i den nye arbeidshverdagen er det viktig å være klar over, og planlegge for at teamlederskap utøves ikke bare av leder, men av alle team- medlemmer og at teamet kan bare lykkes dersom man utnytter all kunnskap og kapasitet sammen for et felles formål.

Mål for kurset:
Gjennom 7 konkrete gruppearbeider utformer du din lederplan som kan iverksettes umiddelbart.

Lederplanen vil inneholde det du trenger for å etablere og lede teamet rundt:
• Arbeidsform, struktur og mål
• Kommunikasjon
• Oppfølging og kontroll
• Kultur og miljø


Innhold:
• Teamformer - Beskrivelse av hva slags team du arbeider med
• Plan for samarbeid på tvers innen organisasjonen
• Deg som person – Sosial øvelse du kan gjøre med teamet
• Teknologisk kommunikasjonsplan
• Mål og fokusområder for teamet (Avdeling/Funksjon)
• Handlingsplan for videre arbeid