Smart endring gjennom involvering og positiv påvirkning BedriftsKursarrangør: Holtskog
Sted: Hele landet, Jeg kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager

Driv varig endring av vaner og kultur i virksomheten. Lag og gjennomfør en plan som gjør det enklere å lykkes, med mindre frustrasjon hos de involverte.

Ledelsen eller teamet har beslutter å gjennomføre endringer. Tilsynelatende er alle enige i at dette skal vi gjøre. Likevel skjer det det liten eller ingen forandring. Denne workshopen passer der man ønsker å endre vaner og kultur i virksomheten. Det å få alle til å si ja til endringene er bare en begynnelse. Gjennomføring av endringene involverer vanligvis mange mennesker og hvordan de arbeider sammen.

Mål for kurset

Utarbeide en omforent og godt forankret endringsplan med prioriterte, konkrete tiltak for å sikre gjennomføring av ønskede endringer i arbeidsformer, vaner og kultur.

Etablere plan for kontinuerlig oppfølging og måling slik at vi kan vite at vi lykkes.

Innhold:
• Hva er endringsutfordringen?
• Endring gjennom positiv påvirkning
• Beskrive og velge endringsområder
• Hvordan vi vet at vi har lykkes med endringen
• Hva er de viktigste endringene i adferd/handlinger?
• Seks kilder til positiv påvirkning
• Gjennomføringsplan
• Handlingsplan for videre arbeid