Smart bruk av outlook for å ta kontroll over egen hverdag BedriftKursarrangør: Holtskog
Sted: Hele landet, Jeg kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 timer

Vi tilbyr kurs i smart bruk av outlook for å ta kontroll over egen hverdag for bedrifter. Jobb effektivt og prioriter arbeid som gir resultater!

Den nye arbeidshverdagen for kunnskapsarbeidere krever i stor grad at man kan, og må, styre sin egen arbeidstid og kontinuerlig gjøre de rette prioriteringene for å levere på forventninger på jobben og hjemme. Dette gir høy fleksibilitet for arbeidstakere som i stor grad kan velge hvor og når man vil arbeide, men skaper også utfordringer for mange.

Ettersom E-post er den vanligste måten å informere på, bli tildelt oppgaver på og står for mesteparten av informasjonsflommen kan det være et bra sted å starte for å løse en av årsakene til stress og ta kontroll over hvor du bruker tid og energi.

Planlegg aktiviteter som øker måloppnåelsen:
Bygg et målorientert prioriterings og arkiveringssystem
Overfør målrettede aktiviteter til gjøremål til Outlook
Mål for kurset

Etter workshopen er du og din PC klar for å arbeide mer effektivt. Du vil oppleve at du har bedre kontroll og redusert stressnivå. Dette oppnås gjennom:
Økt personlig effektivitet
• Frigjør hjernen fra detaljene – Slipp løs kreativitet og innovasjon samtidig som du har full kontroll.

Bedre personlig måloppnåelse
• Omprioriter en halv til en full dag pr uke for å jobbe med å nå dine mål.


Innhold:
• Tilpass Outlook til din arbeidsstil
• Lær den enkle måten å behandle E-post
• Behandle den viktigste E-posten først
• Etabler nye arbeidsvaner - få full kontroll
• Lag uke- og dagsplaner med realistisk arbeidsbelastning

Vis flere tilsvarende kurs: