Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 - bedriftsinterntKursarrangør: Standard.no
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 timer
Pris: Avtales

Kjennskap til hvordan et sluttoppgjør skal behandles er svært viktig for å sikre sine krav, enten det er på entreprenør- eller byggherresiden. På dette kurset halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om sluttoppgjør i de tre ovennevnte standardkontraktene.

Kursbeskrivelse:
Bestemmelsene om sluttoppgjør i NS 8405, NS 8406 og NS 8407 er stort sett like, men det er enkelte viktige forskjeller.

Kurset tar blant annet for seg følgende emner:
• Formålet med sluttoppgjørsbestemmelsene
• Kravet til spesifikasjon av kravene i sluttoppstillingen
• Ulike måter å sette opp sluttoppstilling på
• Fristene for og virkningene av å sende sluttoppstilling
• Sluttoppgjør i underentrepriseforhold
• Byggherrens svar, herunder innsigelser og motkrav
• Forholdet til søksmålsfristen

Mål for kurset:
Etter gjennomført kurset vil du ha en grunnleggende forståelse for bestemmelsene om sluttoppgjør i NS 8405, NS 8406 og NS 8407.


Kursholder: Tor Anthon Christiansen

Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange). Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig / konst. tingrettsdommer i 3 år.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset passer for deg som har befatning med sluttoppgjør i henhold til Norsk Standard-kontraktene, enten du kommer fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherresiden. Bestemmelsene om sluttoppgjør er noenlunde like i underentreprisestandardene, så kurset passer derfor også for de som kun arbeider med disse.

Vis flere tilsvarende kurs: