Slik lykkes du som rådgiver og fagekspert for linje og ledelseKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Thon Conference Vika Atrium
          Oslo, Vika
Kursadresse: Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 16.995

Presentere komplisert fakta på en forståelig måte. Lær effektive metoder som kjennetegnes av en god internrådgiver, og hvordan du best kommuniserer med ulike mennesketyper.

Kursinnhold:
Lær kunsten å presentere komplisert fakta, på en forståelig måte. Du lærer hvordan du kan få samarbeidet med andre i virksomheten til å fungere optimalt. Lær hvordan du bygger tillit og legitimitet i rollen din, og hvordan du kommuniserer med ulike typer mennesker. Kurset er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser og plenumsdiskusjoner.

Slik blir du sikrere og mer effektiv i din rolle.
Det vil bli gjennomgang av personslighetstesten JTI (Jungs Type Index), du blir bedt om å gjennomføre i forkant av kurset.

Er du klar for å lære mer om hva som er nødvendig for å lykkes, og hva som kjennetegner en god internrådgiver? Rollen som rådgiver og fagekspert for ledelse og medarbeidere i egen organisasjon, er viktig og krevende. Men hva kjennetegner egentlig en god internrådgiver?


Kurset er delt inn i 2 hoveddeler:

Del 1 - Rollebeskrivelse, ansvar og samarbeid:
• Lær hvordan du påvirker uten lederansvar
• Lær hvordan du får samarbeidet med resten av organisasjonen til å fungere optimalt

Del 2 - Kommunikasjon og personlighetsanalyse:
• Få en analyse av din personlighetstype
• Lær hvem du samarbeider best med
• Lær hvordan du samarbeider best
• Få innsikt i hvordan du kommuniserer

Læringsutbytte:
• Skap tillit og legitimitet i din rolle
• Hvordan påvirke uten lederansvar
• Optimaliser samarbeidet i virksomheten
• Etabler handlingsrom og innflytelse i rollen
• Kommuniserer best mulig med ulike mennesketyper


Kursholder: Agnethe Ellingsen

Agnethe Ellingsen har bakgrunn som linjeleder i Alcatel og Telenor og har siden 2005 har utviklet omfattende kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, karriereveiledning og lederutvelgelse, blant annet fra rollen som fagdirektør i Mercuri Urval. Hun er forfatter av suksessboken «100-dagerskoden. Hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver» som har fått bred medieomtale. Agnethe har jobbet på tvers av bransjer, i både inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Hun har blant annet en MBA fra NHH med og underviser i ledelsesfag på universitets- og høyskolenivå.

Kursmateriell

Personlighetstest inkludert i deltakeravgiften. Kursavgiften inkluderer servering i pauser og lunsj. På enkelte kurs får du også dokumentasjon og deltagerbevis.