Skrivekurs - tekst til bilde med Gro DahleKursarrangør: Tekstuniverset
Sted: Hotell Borge ved Husøysundet
          Vestfold, Tønsberg
Kursadresse: Husøyveien 29, 3132 Husøysund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 6.800
Neste kurs: 21.09.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr 3-dagers skrivekurs med tekst til bilde med Gro Dahle. I et tekst-til-bilde-kurs er det mye spennende som kan skje i mellomrommet mellom ord og foto, mellom fortellinger og tegninger, kunst og dikt.

Innhold:
Dette er først og fremst et tekst-kurs knyttet opp til bilder, hvor vi har bilder som utgangspunkt, bilder som samarbeidspartnere til teksten. Ofte er det kunstnere og fotografer med på dette kurset fordi de er interesserte i hvordan ord kan danse med bilder, men det er like fullt et kurs som ikke krever noe som helst av bakgrunn og erfaring. Det oppstår underlige ting når bilde og ord står ved siden av hverandre. Ordene virker inn på bildene, bildet virker inn på ordene. Det blir en kombinasjon som er større enn bare summen av delene, en helhet som balanserer mellom det visuelle og det verbale.

Vi begynner med titler og øker til bildetekstbildet kan være til støtte for ordet eller det kan være en ballvegg hvor språket kan skape et større rom for bildet, åpne dimensjoner og undertekst og bakland. Vi leker med en-rutere, tegneserier, grafiske romaner og jobber med replikkvekslinger og dialoger. En hel dag bruker vi til bildebok og «the drama of the turning of the page», som er mitt eget tema, og vi skal også inn i det kunstneriske rommet av konsept, tekstur og struktur hvor språket i seg selv er det kunstneriske materialet, og hvor ordene og bokstavene, blir et område for kunsten.

Program dag 1:

kl 11:00 - 14:00
• Innledning
• Bilde + tekst
• Hva er et tekst & bilde-prosjekt

Jeg viser eksempler og snakker rundt:
• Ulike typer bildebøker, tegneserier, grafiske romaner og enrutere
• Tekst-bilde-kunst? Titler til kunstprosjekter eller bilder? Fanzine? Kunstnerbøker
• Kunst-tekst-konsept, tekst som struktur og tekstur
• Kunst vs bildebok / tekst-bilde-samarbeid
• Konsept / idé vs fortelling / stemme / innhold

Oppgaver:
• Få ord, mye bilde
• Ord i bilde
• Tittelleker / bildetekstmetoder
• Asker Jorn / Cobra-metoden (Den grimme ælling)
• Tom Phillips- / Black-out-metoden
• Ord-kollasjer: arbeid med biter og enkelt-ord

kl 14:00 - 14:45, Lunsj
kl 14:45 - 15:30, Gjennomgang
kl 15:30 - 17:00
• Å vri og løfte og vinkle
• Ulike metoder for å skape humor: Enrutere og tegneserier
• Gjennomgang

kl 17:15 - 18:30
• Dimensjon
• Metoder for å skape poetisk løft
• Gjennomgang

kl 19:00, Middag


Program dag 2: (Bildeboka, grafisk roman)

kl 08:00 - 09:00, Frokost
kl 09:00 - 13:00, Bildeboka
• Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen
• The drama of the turning of the page
• Bildebokas teater
• Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt
• Allalder, bildebokas ytre og indre handling
• Metafor, allegori, fabel, besjeling, personifisering, allusjon / referanse, pastisj
• Arketypiske barn / roller / fortelling
• Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen
• Stemme, monolog
• Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom
• Det konsekvente barneperspektivet
• Oppgaver og gjennomgang

kl 13:00 - 14:00, Lunsj

kl 14:00 - 16:00
• Grafisk roman / tegneserier
• Bipersoner / flere karakterer
• Replikker. Snakkebobler / tankebobler / indre stemme
• Oppgaver og gjennomgang

kl 16:15 - 18:00
• Helhet og linjer
• Motor: Konflikter, hemmeligheter, kontraster
• Sykluser, helheter, rammer, konsepter, systemer, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller
• Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder
• Dramaturgi

kl 18:30 - 20:00, Egen oppgave:
Lage et bildebok-manus på 12 oppslag eller en komposisjon av egne bilder + tekst

kl 20:00. Middag


Program dag 3: (Kunst og konsept)

kl 08:00 - 09:00, Frokost
kl 09:00 - 12:00. Gjennomgang av prosjektene.
kl 12:00 - 13:00, Lunsj
kl 13:00 - 15:00, Tekstkunst, skulpturelle tekster, konsept og tekstur, fanzine, kunstnerbok

Vi går ut ifra 10 - 12 deltagere disse 20-timers kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Kjære kurs-interesserte!
Vi håper selvfølgelig at virussituasjonen gir seg. Og vi håper at vi igjen kan arrangere kurs og til høsten. Er det kurs dere er interessert i, så kan dere gi beskjed sånn at jeg kan skrive dere opp. Dere trenger ikke betale depositum. Når smitterisikoen er over og vi vet at kursene kan arrangeres, kontakter jeg dere som har vist interesse og hører om dere fremdeles vil på kurs - og først da betaler dere depositum. Dere binder dere ikke på noen som helst måte! Så bare vis interesse og meld dere på. Det er uforpliktende.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker skrivekurs - tekst til bilde

Gavekort:
Gi eller ønsk deg et gavekort på skrivekurs. Vi arrangerer skrivekurs for enhver smak. Ta kontakt så kan vi lage et spesialtilpasset skrivekurs.