Skriv profesjonelle og kommuniserende tekster på engelskSted: Qross Kurssenter AS
          Oslo, Helsfyr
Kursadresse: Østensjøveien 36, 0667 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:00
Varighet: 1 dag
Pris: 6.450
Neste kurs: 19.11.2019 | Vis alle kursdatoer

Dette engelskkurset lærer deg praktiske og virkningsfulle skriveteknikker som vil løfte dine engelske tekster som forretningsbrev, e-post, artikler, tekster til nettsider, innhold på sosiale medier, til et mer profesjonelt nivå.

Undersøkelser viser at nordmenn har vanskeligheter med å skille mellom formell og uformell engelsk og at vi mangler kunnskap til å skrive engelsk på en profesjonell måte. Vi er ikke komfortable med engelsk på jobben, og kun halvparten av norske arbeidstagere mener de får gjort en like god jobb når de må kommunisere på engelsk på jobb. Vi har et relativt begrenset vokabular og har en tendens til å overbruke ord som «it´s very nice» og «that´s interesting. Vår skrivestil, som er mer direkte sammenlignet med briter og amerikanere, kan bli oppfattet som uhøflig, uprofesjonell eller arrogant.
Kursinnhold
 • Forskjeller mellom formell og uformell engelsk og hvordan produsere innhold som egner seg i bedriftssammenheng.
 • Et større og mer avansert vokabular. Vi lærer mer sofistikerte og avanserte ord og uttrykk.
 • Vi går igjennom hva som er passende språkbruk i ulike situasjoner. Språk er viktig for blant annet å skape en god relasjon til utenlandske forretningsforbindelser.
 • Casestudies: Vi går igjennom og analyserer ulike case fra norske nettsider, sosiale medier og andre steder hvor det publiseres engelske tekster. Vi vil blant annet se på feil ordvalg, grammatikk, ukorrekt setningsstruktur og problemer som oppstår under direkte oversettelse fra norsk til engelsk.

 • Casestudies: Analysere tekster og artikler fra BBC og innlegg i sosiale medier publisert av britiske og amerikanske museer, nyhetsbyråer og organisasjoner. Gjennom denne prosessen vil du lære teknikker som kan hjelpe deg å produsere godt innhold på engelsk og som hjelper deg å oppnå ønsket effekt.

 • English Grammar in Use. Nyttige tips om engelsk grammatikk.

 • Grundig gjennomgang av engelske ord og uttrykk.
 • Vi bruker relevante eksempler til å illustrere grammatikk og setningsstruktur på engelsk, samt at vi gjennom hele kurset ser på forskjellene mellom norsk og engelsk.

Hvorfor velge dette kurset?
 • Engelsk er fortsatt det viktigste verdensspråket, så god skrivekompetanse er nødvendig i en globalisert verden. Med gode engelskkunnskaper har man også et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.

 • I dagens digitaliserte samfunn er det nødvendig å kommunisere med utenlandske forretningspartnere, kollegaer og kunder på engelsk.

 • Vi kan bruke forskjellige skriveteknikker for å oppnå ulike kommunikative mål. Innlegg i sosiale medier som skal engasjere et internasjonalt publikum krever en annen skrivestil enn informative e-poster som vi sender til utenlandske kolleger. På kurset går vi igjennom ulike skrivestiler og teknikker.

Målgruppe for kurset

Et engelskkurs for alle som ønsker å lære seg skriveteknikkene som er praktiske og virkningsfulle.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursdokumentasjon, lunsj, kursbevis og diplom.