Skolesekretærkonferansen 2020Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Scandic Park Hotel
          Vestfold, Sandefjord
Kursadresse: Strandpromenaden 9, 3208 Sandefjord (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Dag 1, kl 08:30 - 21.45
Dag 2, kl 09:00 - 14:00
Varighet: 2 dager
Pris: fra 5.500
Neste kurs: 10.11.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi inviterer til skolesekretærkonferansen 2020. Skolesekretærkonferansen holdes hvert år i Sandefjord. Vi inviterer til 2 dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling!

Innhold:
Formålet vil være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling. Som tidligere år vil første dag være faglig rettet mot din stilling som skolesekretær / konsulent. Tema på dag to vil være allmenngyldig og vil gjennomføres sammen med deltakere på Helsesekretærkonferansen.

Temaer i år vil være:
• Aktuelt lovverk som du må være oppdatert på i jobben din - og husk at juss kan være gøy!
• Håndtere aggressive personer og vanskelige situasjoner på en god og sikker måte
• Se, lytt, ROCK hverandre frem! - En dag med kommunikasjon, etiske dilemmaer, tankevekkende diskusjoner og masse humor!

Målgruppe for kurset:
Sekretærer, konsulenter og merkantilt ansatte i grunnskole og videregående skole

Forelesere: Synneva Erland, Kurt O. Bjørnnes, Jan Terje Omdal og Susann Laache

Med spisskompetanse på kommunikasjon, bedriftskultur og ledelse, bidrar Synneva til å motivere, gi økt kunnskap og å løfte den enkelte medarbeider. Synneva byr på seg selv med fortellinger, erfaringer og noen ganger en sang! Hun har en unik evne til å se og involvere sitt publikum. Med energi og tilstedeværelse setter hun i gang refleksjoner hos deltakerne som kan skape viktige forandringer både for den enkelte og for arbeidsmiljøet. Hvordan påvirker vi hverandre med vår kommunikasjon? Verbalt og non verbalt.

Hvem har ansvar for hvordan din kommunikasjon er? Du. Bare du. Derfor er det viktig at du har gode verktøy og vet hvordan du påvirker andre hele tiden. Synneva viser med hele seg hvordan kommunikasjonen vår virker. Med humor og masse kunnskap! Synneva Erland har stått på ulike scener hele livet og har solid utdannelse fra universitet og høyskole. Hun er sertifisert som en del av FuelTeamet i det internasjonale selskapet Fuelbox.

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Jan Terje Omdal er utdannet vernepleier med videreutdanning i rus og psykisk helse, krisehåndtering, veiledning, voldsrisikovurdering og -håndtering. Han har bakgrunn fra psykisk helsevern, barnevern og rusomsorg. Han bred erfaring med håndtering og behandling av aggresjon, vold og selvskading. Omdal har også bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, private og offentlige institusjoner, fagforeninger og foretak. Omdal har hatt over 300 kurs i Terapeutisk Håndtering av aggresjon (THA),og har utviklet manual og instruktørutdanning knyttet til dette. Videre har Omdal forelest på nasjonale og internasjonale konferanser om funn knyttet til erfaringsbasert kunnskap om temaet.

Susann Laache er en kvinnelig Stand Up-komiker som skriver og gir dere et innblikk om sitt håpløse og noe fantastiske liv som kvinne, men også mamma. Susann Laache er på turne med sitt andre soloshow «Kvinnesyken» etter en kjempesuksess med sitt forrige og første soloshow «Eg ser at du er mor.» Susann tar dere med inn i sin hverdag som bonusmamma, kjæreste, mamma og barnehageassistent. Susann vil gi deg en bekreftelse på at barn kan ødelegge livet, bittelittgranne. Særlig når de er våkne. Bekreftelsen gjelder også menn og Susann mener disse to gruppene av mennesker gjør at hun til tider lider av diagnosen hun selv har funnet på, nemlig «Kvinnesyken.»