Skattemeldingen for moms - NettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 timer
Pris: 1.500

Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven for merverdiavgift med en helt ny skattemelding for moms. Det medfører at din bedrift må tilpasse seg en ny rapportering. Alle momsregistrerte virksomheter må bruke denne meldingen.

Kjøp fra utlandet
Kjøper du varer fra utlandet, også enkeltinnkjøp, må du selv beregne og deklarere moms for importen. Du får ikke lenger faktura på momsen fra speditøren eller tolletaten.

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir deg plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. Fra 2017 skal du rapportere innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for at den fremkommer på tolldeklarasjonen.

Skattemelding for moms – post for post
I dette nettkurset går vår avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker gjennom den nye skattemeldingen post for post og viser deg hvordan man skal forholde seg til meldingen og hva som ligger i den enkelte post.