Skatteforvaltningsloven - dette må du kunne - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.700

Vi tilbyr nettkurs i skatteforvaltningsloven - dette må du kunne. Den 1. januar 2017 trådte den nye Skatteforvaltningsloven i kraft. Hovedformålet med den nye loven er å styrke den skattepliktiges rettssikkerhet.

Innhold:
Denne loven vil være sentral for alle dere som foretar rapportering på vegne av kunder, det være seg innenfor skatt, mva, arbeidsgiveravgift, merverdiavgiftskompensasjon eller andre typer skatter og avgifter. Dette er en ny felles lov for all type skatte og avgiftrapportering og vil gjelde i mange år fremover. Loven og den tilhørende samleforskriften inneholder saksbehandlingeregler som det er helt avgjørende å ha kunnskap om, blant annet om, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, regler om tvangsmulkt og tilleggskatt.

Disse reglene fant man tidligere i ligningsloven og i forvaltningsloven samt ikke minst i et utall forskrifter. Dette gjorde at det var veldig vanskelig å ha oversikt over regelverket. Kurset tar sikte på å gi deltakerne oversikt over hva som er nytt i loven og hva som er uendret. Få kunnskap om den nye lovens oppbygning og hvordan den anvendes i praksis på viktige områder som klage på fastsetting, endringsfrister, sanksjoner, opplysningsplikt samt uriktige/ufullstendige opplysninger vil være sentralt.


Agenda:
• Bakgrunn for og formål med den nye loven
• Oversikt over hva som er nytt
• Hvilke lover / regler som erstattes av den nye loven
• Nye begreper som innføres

Særlig viktige endringer:
• Ny fastsettingsmodell, skattemelding erstatter selvangivelsesbegrepet
• Nye endringsfrister kontra skattemyndighetenes saksbehandlingstid
• Anledning til å påklage BFU
• Ny klagenemndsordning

Konsekvenser av at det gjøres feil - når brukes hva:
• Tilleggsskatt
• Tvangsmulkt
• Overtredelsesgebyr

Eksempler på hvordan man går frem i klagesak på skatt / mva:
• Hvilke bestemmelser er særlig relevante
• Hvordan bygge opp en klage
• Hvordan argumentere i en klage


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 3 timer

Revisor:
• Skatt 3 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er velegnet for deg som bistår med utarbeidelse av skattemeldinger samt annen skatte- og avgiftsmessig rapportering og ikke minst ved bokettersyn og klagebehandling.