Skatteforvaltningsloven - de viktigste endringene - NettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 timer
Pris: 2.000

For mange rådgivere er det en terskel å skulle bistå klienter om utenlands forhold. Med dette kurset kan du få en god innføring i vanlige utfordringer man møter på.

Skatteforvaltningsloven som trer i kraft 1. januar 2017 skal erstatte ligningsloven, forvaltningsreglene i merverdiavgiftsloven og forvaltningsloven der den gjelder på skatte- og avgiftsområdet.

I tillegg vil den nye loven erstatte en rekke forvaltningsregler i særavgiftsloven, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, svalbardskatteloven og artistskatteloven.

Konsekvenser
Loven innebærer at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet samles i én uttømmende skatteforvaltningslov. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, administrative reaksjoner og søksmål.

I dette kurset vil vi gjennomgå de viktigste endringer som den nye skatteforvaltningsloven medfører.

Målgruppe for kurset

regnskapsførere
revisorer
advokater