Skatt og regnskap 2018 / 2019 - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 2.500

Vi tilbyr kurs om skatt og regnskap 2018 / 2019 som nettkurs. Kurset gir oppdatering på årets nyheter innen regnskap, skatt og avgift. Vi gjennomgår både nyheter som har virkning for inneværende regnskapsår og nyheter som gjelder neste år.

Innhold:
Dette omfatter nye rettsregler, relevante dommer, nyheter i aktuelle skjemaer, viktige sjekkpunkter som forberedelse til årsoppgjøret og eventuelle sentrale nyheter innenfor selskapsretten for inneværende år. I tillegg gjennomgås endringer i satser, regnskaps-, skatte- og avgiftsregler i neste års statsbudsjett. Til kurset følger det med en meget fyldig og god kursdokumentasjon - et praktisk og nyttig oppslagsverk når du trenger det. Oppslagsverket er elektronisk med direkte linker til ytterligere informasjon fra andre kilder.


Agenda:

Nyheter siste år:
• Årets nyheter innenfor regnskap, skatt, merverdiavgift, selskapsrett mv.
• Viktige punkter for den kommende årsavslutningen
• Utredning ny regnskapsførerlov
• Ny hvitvaskingslov
• Endringer i aksjeloven
• Ny stiftelseslov
• Skattesatser og beløpsgrenser for inneværende år
• Sentrale dommer og uttalelser i løpet av siste år
• Skatteplanlegging - råd og vink

Tidsaktuelle emner:
• Nyheter i skjemaer
• Aktualiteter på lønnsområdet:
• Nyheter av betydning for lønnsrapporteringen
• Reise og diett - endringer i satser, beløpsgrenser mv

Nyheter for 2019:
• Neste års statsbudsjett og dets betydning for regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen mv.
• Nye regler om kontantsalg / kassasystem
• Skattesatser og beløpsgrenser for neste år
• Skatteplanlegging - råd og vink


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 4 timer
• Bokf. 1 time
• RF/GRFS 1 time
• Rettsl. 1 time

Revisor:
• Skatt 4 timer
• Regn 1 time
• Annet 2 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er særlig tilrettelagt for deg som jobber innenfor SMB segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver vil få et godt utbytte av å delta.