Skatt og moms på fast eiendom - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du vil
Varighet: 7 timer
Pris: 3.500

ettkurset Skatt og moms på fast eiendom gir god innføring og veiledning for deg som jobber med fast eiendom eller har klienter som driver med eiendom.

Kurset omfatter skatte- og avgiftsmessige problemstillinger som angår forvaltning av fast eiendom fra kjøpsfasen/byggefasen via forvaltningsfasen til en eventuelt omorganiserings- eller salgsfase. Det er praktisk rettet og har til formål å gi en god oversikt over skatte- og avgiftshåndteringen av fast eiendom i næringsvirksomhet

Blant temaene vi kommer til å gjennomgå er:
• Grunnleggende skatte- og avgiftsregler for fast eiendom i næring
• Valg av selskapsform og eierstruktur, organisering og bruk av holdingsselskap
• Skattefri omdanning til aksjeselskap
• Saldoavskrivninger
• Behandling av driftskostnader – skatt og mva.
• Vedlikehold og påkostning – skatt og mva.
• Armlengdeprinsippet og internprising
• Rentebegrensningsregelen ved lån mellom nærstående parter
• Utdeling og skattemessig behandling av overskudd/underskudd
• Formue- og eiendomsskatt
• Fisjon, fusjon og salg – skatt og mva.
• Merverdiavgift ved oppføring av bygg
• Frivillig registering for mva.
• Fordeling av mva. ved delt bruk
• Justeringsreglene for fast eiendom

Kurset er særlig tilrettelagt for advokater, næringsmeglere, revisorer, regnskapsførere og andre rådgivere som arbeider med forvaltning og omsetning av næringseiendommer.

Kurset egner seg imidlertid også godt for ansatte og eiere i foretak som forvalter fast eiendom. Selv om du/dere benytter ekstern kompetanse innen skatt og mva, vil kunnskap og forståelse her kunne ha stor betydning for en riktig og effektiv forvaltning av eiendommene.

Målgruppe for kurset

For revisorer:
For regnskapsfører:
For advokater: