Sikkerhet - Salg, service og sikkerhet Vg2 - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 5600

Sikkerhet er et av tre programfag på Salg, service og sikkerhet Vg2 og Salgsmedarbeider (for deg med lang praksis innen salg og ønsker å ta fagbrev). Det kan også tas som enkeltstående kurs.

Sikkerhet er et av kursene på Salg, service og sikkerhet Vg2Nettkurset handler om planlegging, administrasjon og organisering av sikkerhetsarbeid. Det tar for seg hvordan man kan forebygge ulykker og skader og begrense omfanget av skadene når de likevel inntreffer. Kurset gir også kunnskap i vurdering av risiko, beredskapsplaner og tiltak og vedlikehold av beredskapsplaner.


Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende seks emner/studieenheter:
1 - Grunnleggende om sikkerhetsarbeid
2 - Sikkerhet fra forebygging til landsdekkende organisasjoner for sikkerhet
3 - Helse, miljø og sikkerhet
4 - Sikkerhetstiltak
5 - Brannvern, førstehjelp og konflikthåndtering
6 - Beredskapsplanlegging

Hver studieenhet består av:
• Læringsmål for studieenheten
• Tekst om emnet
• Bloggoppgaver
• Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Målgruppe for kurset

Sikkerhet er et av tre programfag på Salg, service og sikkerhet Vg2 og Salgsmedarbeider (for deg med lang praksis innen salg og ønsker å ta fagbrev). Det kan også tas som enkeltstående nettkurs.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Sikkerhet for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
Vi anbefaler læreboken: Sikkerhet. Fagbokforlaget: Per Brynhildsvoll og Tom Rødbøl, 2008.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. Du må melde deg opp til privatisteksamen om du vil ha en eksamenskarakter.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.