Sikker bruk av kjemikalier K082 - nettkursKursarrangør: Tag Bygg AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 35 minutter
Pris: Ta kontakt for informasjo

Vi tilbyr Sikkerhetskurs i bruk av kjemikalier. Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidstakere skal ha opplæring i arbeid med farlige kjemikalier.

Kurset gir en dokumentert og grunnleggende opplæring i helsefarer forbundet med kjemikaliehåndtering, tiltak for sikker håndtering av kjemikalier samt informasjon om ansvar og plikter for den enkelte arbeidstaker.

Innhold:
• Krav til merking av kjemikalier
• Miljø og avfall
• Hva betyr de ulike merkingene?
• Regelverk
• R og S setninger
• Risikostyring
• Om-emballering og merking
• Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek
• Helsefare og skader
• Verneutstyr
• Langtidseffekter

Målgruppe:
Alle som bruker og håndterer kjemikalier

Språk:
• Norsk
• Engelsk