Services Marketing - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Services Marketing som nettkurs. I kurset Services Marketing lærer man å forstå de tjenesteytende organisasjonene på deres egne premisser og å utforme markedsføringsmål og -strategier deretter.

Innhold:
Tjenesteytende organisasjoner skiller seg fra produksjonsorganisasjoner på viktige punkter. Dette kurset utvikler en forståelse for hvordan systemer for markedsføring av tjenester fungerer, omhandler tjenesterelaterte problemstillinger som utforming av tjenester, kapasitetsstyring og styring av kundeforhold (CRM).

Ledere i servicenæringen rapporterer at produksjonsbaserte modeller ikke alltid er nyttige og relevante. Grunntanken i dette kurset er at tjenesteytende organisasjoner skiller seg fra produksjonsbedrifter på mange viktige punkter, og at de krever en egen tilnærming til planlegging og implementering av markedsføringsstrategier.

Services Marketing består av følgende tema:
• Aspekter som er karakteristisk for ledelse i tjenesteytende næringer
• Kundeengasjement i tjenesteprosesser
• Styre servicemøter
• Kundeatferd i tjenesteytende miljøer
• Posisjonere en tjeneste i markedet
• Målrette mot kunder, styre relasjoner og bygge lojalitet
• Håndtere klager og gjenopprette tjenester
• Opprette tjenester og øke verdien
• Utforme systemer for levering av tjenester
• Prise tjenester
• Kundekommunikasjon
• Styrke verdien ved å forbedre kvalitet og produktivitet
• Balansere etterspørsel og kapasitet
• Lede medarbeidere med kundekontakt
• Organisere for lederskap i tjenesteytende næringer
• Utvikle strategier for transnasjonal virksomhet

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Services Marketing

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen