Serviceledelse - dagsseminarKursarrangør: AVOS Samhandling
Sted: Oslo
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag

Vi tilbyr dagsseminar i serviceledelse. En viktig del av serviceledelse er å legge til rette for at frontmedarbeiderne skal kunne yte en best mulig service og kundebehandling.

Innhold:

En nyttig modell for serviceledelse:
• Fokus på en sentral teori for god og effektiv ledelse av servicearbeidet og service-medarbeiderne i en bedrift.

Hovedoppagaver i serviceledelse og servicekvalitetssikring:
• Gjennomgang av en rekke viktige oppgaver innen serviceledelse for å lede servicebedriften og dens medarbeidere slik at man skaper utmerket servicekvalitet.

Viktigheten av å involvere medarbeiderne:
• I å utarbeide retningslinjer for å skape og sikre en utmerket servicekvalitet, og fordelene ved en slik involvering.

Serviceledelse for å redusere utfordringer i medarbeidernes serviceutøvelse:
• En hovedutfordring som servicemedarbeidere møter i sin serviceutøvelse, og som både reduserer deres serviceleveranse og skaper slitasje for dem selv.
• Hvordan serviceledere - og medarbeidere kan redusere denne utfordringen, og dermed sikre en optimal servicekvalitet, og fornøyde og motiverte medarbeidere.

Serviceledelse som motivasjon av medarbeiderne:
• Enhver servicebedrift trenger et motivert og engasjert personale. Hvordan være en motiverende leder. En rekke viktige faktorer for å skape motivasjon blant de ansatte.

Serviceledelse som begeistringsledelse:
• Om viktigheten av å skape begeistring blant medarbeiderne
• Om “Begeistringsbarometeret”: en undersøkelse av norske lederes evne til å skape begeistring blant sine medarbeidere.

Serviceledelse med fokus på interne forhold:
• Serviceledelse som kulturbygging. Ekstern servicekvalitet må bygges innenfra i en organisasjon. Viktige aspekter i en organisasjonskultur som ledere må bidra til å bygge for også å skape en utmerket ekstern servicekvalitet.

Helhetlig serviceledelse - to hovedfokus i serviceledelse:
• Gruppearbeid om kvalitetssikring av serviceledelse


Målgruppe for kurset:
For topp og mellomledere i servicebedrifter