Service kurs - Frontlinjeservice i offentlige virksomheterKursarrangør: Optimal Læring AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Privatundervisning
Undervisningstid: Avtales med bedriften

Vi holder interne service og kundebehandling kurs for frontlinjepersonellet. De som møter kunden og samarbeidspartnere først! De som arbeider med frontservice er organisasjonens ansikt utad - lett å glemme?

Frontservice - er også et kurs i personlig utvikling. Dette legger vekt på de mellommenneskelige forhold. Vi vet at den menneskelige ressurs er bedriftens aller viktigste.

For servicebedrifter spesielt er det viktig at alle medarbeiderne til en hver tid er motiverte og ansvarsbevisste, for at de sammen skal nå de servicemål som er satt. Alle bedrifter har samme mulighet til teknologi - det som skiller den meget gode fra de mindre gode er det første inntrykket man får – God dag du snakker med Maja.....

Temaer som blir gjennomgått

Service:
Det blir ofte satt høye servicemål for bedriften. Dette er et omfattende emne som alle medarbeiderne bør være godt kjent med.
Her ønsker vi å vinkle det til det personlige ansvaret.
• Du som servicemenneske
• Hvilke personlige egenskaper er viktige?
• Klagebehandling og konfliktløsning
• Hvordan finne løsninger til det beste for alle?
• Moral og etikk
• Hvilke moralske og etiske regler gjelder?
• Stress og stressmestering
• Hvilke virkninger har stress?

• Mellommenneskelig kommunikasjon
• Hva skjer i kommunikasjonsprosessen og hvilke teknikker vi kan bruke for å bedre
• Kommunikasjonen til kundene og våre kolleger.
• Hva er kommunikasjon ?
• Hvordan kommuniserer jeg ?
• Samtaleteknikk
• Lytteteknikk

Holdninger er de bevisste og ubevisste meninger som påvirker de roller vi spiller til daglig. Hvor kommer de fra :
• Hvordan påvirker dette vårt forhold til:
• Jobben
• Kollegaer
• Kundene
• Meg selv

Opplæringsmål:
Kjenne seg selv bedre for å kunne utføre den daglige jobben profesjonelt.
Bedre sitt forhold til kunder og kollegaer ved hjelp av større innsikt i og forståelse av den menneskelige natur.

Gjennomføring:
Dette er et kursopplegg som egner seg best med en stor grad av egen aktivitet for den enkelte deltager. Kurset er mentalt krevende, og egen aktiviteten er derfor nødvendig for "å holde på " alle deltagerne til enhver tid. Det blir lagt opp til en god del gruppearbeid rundt de berørte emnene.

Målgruppe for kurset:
Alle som jobber i med frontlijeservice.
Organisasjoner, bedrifter, offentlige virksomheter

Vis flere tilsvarende kurs: