Sertifiseringskurs ART - trening av barn og unges sosiale kompKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Fagforbundet Vest-Agder - 5. etg
          Vest-Agder, Kristiansand
Kursadresse: Tordenskjoldsgt 9, 4612 Kristiansand S (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 dager a 3 samlinger
Pris: 10.990

Vi tilbyr sertifiseringskurs ART - trening av barn og unges sosiale kompetanse. Kurset er en videre påbygging fra introkurset ART og fører til sertifisering som godkjent ART trener etter PREPSEC standard.

• Få ferdigheter i å trene barn og unge i ferdighetsmangler
• Få ferdigheter i å trene barn og unge, og deg selv i sinneregulering
• Få trening i å lede diskusjonsgrupper for perspektivtaking og endring i tankemønstre

Kurset gir grundig innføring og trening i programmet med tett veiledning av instruktøren, og fører til en godkjenning som ART trener der man kan lede grupper med barn og unge i ART programmet. Mange elementer i programmet vil også bidra til å fylle verktøykassen din både når du arbeider med grupper og individuelt med barn og unge. De fleste redskapene kan du også selv benytte for å få en bedre hverdag i møte med utfordringer. Kurset baseres på endringer i programmet som kommer i ny metodebok fra Universitetsforlaget juni 2015, der foreleser er en av forfatterne.


Innhold:

ART er et program for trening av sosial kompetanse som fortsatt er i vekst i Norge. Dette kurset vil gi deg innsikt i ART-metodens grunnelementer som er sinneregulering, sosial ferdighetstrening og moralsk resonnering. Metoden er blitt tatt i bruk i stadig flere virksomheter innen oppvekst, helse, barnevern og behandlingsinstitusjoner og viser svært gode resultater.

Kurset vil gi deg bevisstgjørende kunnskap samt en rekke teknikker for hvordan du bedre kan håndtere utagerende og aggressiv atferd. Det vil også gi deg en grundig innsikt i hvordan lykkes med å implementere programmet. Kurset baseres på utstrakt bruk av trening, diskusjon og erfaringsutveksling, noe som vil gi deg dyp forståelse og gode ferdigheter som trener i programmet. Kurset er praktisk rettet ved at teori kobles til praksis ved bruk av eksempler og øvelser.


Foreleser: Tutte Mitchell Olsen

Målgruppe for kurset

Personer som har deltatt på introkurset ART og som arbeider med barn og unge i barnehage, skole, PPT, helsetjeneste, SFO, bofellesskap, institusjoner, barneverntjenesten, kriminalomsorgen, SLT og politi.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer fagbok, metodemateriell, frukt, te og kaffe.

Eksamen / sertifisering

Studieform og avsluttende prøve