Seksuell helse og seksualitetsundervisning - nettkursKursarrangør: Global Learning AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 semester
Pris: 5.000

Vi tilbyr videreutdanning om seksuell helse og seksualitetsundervisning som nettkurs. Forskningsresultater og annen kunnskap har de senere årene avdekket et behov for at flere yrkesgrupper må utøve kunnskapsbasert praksis innen fagområdet seksuell helse.

Innhold:
Temaer som kjønnsidentitet, kroppslige utfordringer og seksuelle overgrep må få større fokus i yrkesutøvelsen. Denne videreutdanningen er tverrfaglig, går over 18 uker og er nettbasert. Tradisjonelle forelesninger blir erstattet av digitale forelesninger og case for å aktualisere temaene. Studentene får tilgang til fagstoff (digitalt), og det forventes interaktivitet. Studieinnsats er beregnet til tolv timer per uke. Som student vil du før studiestart få tilsendt informasjon om pålogging til nettstedet. Der vil du blant annet finne digitale forelesninger, ulike nettressurser og passeringstester.

Sentrale temaer:
• Sosialisering
• Holdninger
• Samarbeid
• Utvikling
• Samtale
• Undervisning
• Seksuelle overgrep
• Politikk og seksuell helse

Målgruppe for kurset

Målgruppen for studiet er yrkesutøvere i sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid.

Forkunnskaper:
• Fullført bachelorgrad eller tilsvarende

Eksamen / sertifisering

Eksamen er en digital innlevering