Samfunnsøkonomi mikro - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i samfunnsøkonomi mikro som nettkurs. Samfunnsøkonomi mikro vil gi deg en forståelse for den økonomiske atferden og disposisjonene til de minste enhetene i samfunnet, nemlig konsumentene og produsentene.

Beskrivelse:
Samfunnsøkonomi mikro tar opp sentrale begrep i samfunnsøkonomien som behov, konsumgoder og ressurser. Betydningen av knappe ressurser og dermed også alternativkostnader står helt sentralt i samfunnsøkonomien og vil bli viet spesiell oppmerksomhet. Du vil også få en innføring i skille mellom real- og finansøkonomi.

Videre vil du få en innføring i hva som legges i begrepet økonomiske modeller og hvorfor de står så sentralt i samfunnsøkonomien. Mange samfunnsøkonomiske modeller er bygd opp på matematisk form. I den forbindelsen trenger du å forstå hva vi legger i begrep som kausalsammenhenger, eksogene- og endogene variabler samt begrepet strukturparameter.

Samfunnsøkonomi mikro består av følgende tema:
• Presentasjon av samfunnsøkonomi som fag
• Økonomiske modeller og krav til matematikk
• Introduksjon til mikroøkonomi
• Produksjon
• Inntekts- og kostnadsteori
• Produsentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
• Konsumentens valg
• Konsumentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
• Fullkommen konkurranse
• Ufullkommen konkurranse: monopol
• Arbeidsmarkedet

Læringsmål:
I dette kurset skal du tilegne deg grunnleggende kompetanse i mikroøkonomiske problemstillinger på høyskolenivå.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Det er en forutsetning for gjennomføring av dette kurset at du har kunnskaper i matematikk tilsvarende kurset 6051 Matematikk 1+2.

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet 3 timer