Samfunnsfag Vg2 - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 3890

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen samfunnsfag på NooA videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp.

ESamfunnsfag Vg2 inngår i generell studiekompetanse.Kurset er basert på læreplanen i samfunnsfag, og tar for seg individ og samfunn, kultur og religion, politikk og demokrati, arbeids- og næringsliv, samt internasjonale forhold.


Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende fem emner/studieenheter:
1 - Individ og samfunn
2 - Kultur og religion
3 - Politikk og demokrati
4 - Arbeids- og næringsliv
5 - Internasjonale forhold

Hver studieenhet består av:
• læringsmål for studieenheten
• tekst om emnet
• bloggoppgaver
• tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• innsendingsoppgaver som vurderes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
3 uketimer som tilsvarer 84 årstimer

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for deg som vil ha generell studiekompetanse, eller ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen: Samfunnsfag for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Åse Thomassen 2013.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.