Saksbehandling - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 7.100

Vi tilbyr kurs om saksbehandling som nettkurs. Saksbehandling er kurset for deg som vil jobbe med saksbehandling i kommunale og statlige virksomheter. Saksbehandling gir deg innsikt i og forståelse av saksbehandlingens innhold.

Innhold:

Modul 1 - Forvaltningskunnskap:
Forvaltningskunnskap gjennomgår de prinsipielle trekkene ved statsforvaltningen og kommuneforvaltningen. Det legges særlig vekt på å få fram forskjellen på og sammenhengen mellom de politiske og administrative styringsorganene i kommunesektoren.

Modul 2 - Forvaltningslover og offentlighetsloven:
Forvaltningsloven og offentlighetsloven behandler forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og partenes rettigheter knyttet til innsynsrett, saksbehandlingstid og klageadgang. I tillegg får forvaltningens taushetsplikt, veiledningsplikt og offentlighetens innsynsrett en bred plass.

Modul 3 - Saksbehandlingsprosessen:
Saksbehandlingsprosessen tar for seg de ulike trinn i den praktiske saksbehandlingen, bl.a. elektronisk saksbehandling. Det legges betydelig vekt på skriftlig saksbehandling. Modulen gjennomgår arkivloven med forskrift om arkivering i offentlig sektor og kommunelovens bestemmelser om saksbehandling i politiske utvalg og råd.

Modul 4 - Service og etikk:
Service og etikk behandler nødvendigheten av serviceinnstilling og etisk bevissthet i offentlig sektor. Blant annet drøftes innholdet i servicebegrepet for offentlig sektor. Offentlige servicesentre og serviceerklæringer / brukergarantier for offentlig sektor behandles. Behovet for etiske kjøreregler både overfor brukere og mellom ansatte inngår som en vesentlig del av opplæringen.


Læringsmål:
I løpet av kurset vil du tilegne deg nyttig og oppdatert kunnskap om forvaltningens oppgaver og ansvar, forvaltningsloven, politisk og administrativ organisering, rutiner for saksbehandling samt service og etikk i kommunal og statlig sektor. Sentrale lover i kurset er kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Gjennomføring:
Du får din egen personlige NKS-veileder som du kan stille spørsmål til underveis. I løpet av kursene skal du besvare en innsendingsoppgave som du får kommentert og vurdert av din veileder. Etter gjennomført kurs med bestått innsendingsoppgave får du kursbevis fra NKS.

Målgruppe for kurset

Alle som jobber med saksbehandling i kommunal og statlig virksomhet.

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Det er ingen eksamen i dette kurset, men du vil få tilsendt et kursbevis når alle obligatoriske innleveringer er bestått.