STCW Videreg. sikkerhet, oppdatering for dekksoffiserer e-læringKursarrangør: Ask Safety AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: Estimert tid på e-læringen er cirka 12 timer.
Pris: 8.500

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer som e-læring. Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiser.

Beskrivelse:
Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset har utløpt må vedkommende ta et komplett, fullverdig kurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Kursinnhold:
• STCW Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster
• STCW Tabell A-VI/3 Brannledelse
• STCW Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
• STCW Tabell A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Målgruppe for kurset

Skipsoffiserer, dekk

Forkunnskaper:
• STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring, tabell A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 and 1-4
• STCW Videregående sikkerhetsopplæring, tabell A-VI / 3, A-VI / 2-1, A-VI / 4-1 and A-VI / 4-2

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.