STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering - e-læringKursarrangør: OilComp AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag

Vi tilbyr STCW sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering som e-læringskurs.

Kursinnhold:
E-læringen består av 3 moduler og skal dekke følgende emner:
• STCW A-VI/1-1 - Personlige redningsteknikker
• STCW A-VI/1-2 - Forebyggende brannvern og brannslokking
• STCW A-VI/1-3 - Grunnleggende førstehjelp

Målsetting:
Etter fullført e-læringskurs skal deltakerne inneha kompetanse i å:
• Overleve til sjøs ved hendelser der skipet må evakueres
• Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
• Handle hurtig ved en ulykke
• Følge nødprosedyrer - forhindre forurensning
• Følge trygge arbeidsrutiner
• Forstå ordrer og bli forstått
• Bidra til gode menneskelige relasjoner

Målgruppe for kurset:
For underordnet personell som skal tjenestegjøre med plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjonen på ikke hurtiggående passasjerskip under 300 bruttotonn i fartsområde 1 gjelder krav til "begrenset sikkerhetskurs" godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Begrenset sikkerhetskurs er kun godkjent for underordnet personell som tjenestegjør på denne type passasjerskip i perioden fra 1. mai til 30. september.

Forkunnskaper:
• Begrenset sikkerhet grunnkurs