STCW Passasjer- og krisehåndtering for sjøfolk WEBKursarrangør: ResQ
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 5 dager
Pris: Ta kontakt for informasjo

Vi tilbyr Passasjer- og krisehåndtering for sjøfolk WEB undervisning.

Informasjon:
Gjennomføring av teoridelen på nevnte kurs gir mulighet til å tjenestegjøre, i stilling som krever det aktuelle kurset, på fartøy langs norskekysten i perioden fram til 1. juli 2020. Kursene genererer et ferdighetssertifikat med begrenset gyldighet (01.07.2020). Det innebærer at de som tar kurset må inn på et kurssenter etter 1. juli for å gjennomføre den praktiske delen av kurset.Praktisk informasjon om webplattform og gjennomføring sendes ut sammen med kursbekreftelse.

Innhold:
Etter kurset skal deltakerene ha kompetanse i:
• Passasjerhåndtering
• Sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder
• Krisehåndtering og menneskelig adferd
• Passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger

Eksamen/sertifisering:
Obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Oppdateres:
Hvert 5. år

Målgruppe:
Alle sjøfolk som tjenestegjør på fartøy som frakter passasjerer.

Forkunnskap:
Ingen