STCW Medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2) e-læringKursarrangør: Ask Safety AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: Estimert tid på e-læringen er cirka 3,5 timer.
Pris: 3.750

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2) som e-læring. Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Medisinsk behandling oppdatering.

Beskrivelse:
Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset har utløpt må vedkommende ta et komplett, fullverdig kurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Innhold:
• Medikamenter og medisinsk utstyr om bord
• Medisinsk rådgivning over radio
• Skadested, pasientundersøkelse og transport
• Livreddende førstehjelp
• Skadebehandling
• Sykdomstilstander
• Toksikologiske farer om bord

Målgruppe for kurset

Dekksoffiserer og personell som har ansvar for å gi medisinsk behandling

Forkunnskaper:
• STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring
• STCW tabell A-VI / 4-2 Medisinsk behandling

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. .