STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering e-læringKursarrangør: Ask Safety AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: Estimert tid på e-læringen er cirka 4 timer.
Pris: 2.900

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering som e-læring. Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering.

Beskrivelse:
Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset har utløpt må vedkommende ta et komplett, fullverdig kurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

nnhold:
• STCW Tabell A-VI/1-1 Sjøredning
• STCW Tabell A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking
• STCW Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
• STCW Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet

Krav til forkunnskap:
STCW A-VI/1 Grunnleggende Sikkerhetsopplæring eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk.
Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset er utgått, må du kunne dokumentere minimum 12 måneder fartstid siste 5 år. Mangler du denne fartstiden må du ta grunnkurs på nytt.

Målgruppe for kurset

Alle sjøfolk unntatt offiserer

Forkunnskaper:
STCW A-VI/1 Grunnleggende Sikkerhetsopplæring eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk.
Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset er utgått, må du kunne dokumentere minimum 12 måneder fartstid siste 5 år. Mangler du denne fartstiden må du ta grunnkurs på nytt.