STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring e-læringKursarrangør: Ask Safety AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: Estimert tid på e-læringen er 6,5 timer.
Pris: 8.200

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring e-læring. Kurset er obligatorisk for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon.

Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kursbevis. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 2 dager hos ASK Safety. Husk å bestille kursdato på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til postatask-safety.net.

Kursinnhold:
• STCW Tabell A-VI / 1-1, Sjøredning
• STCW Tabell A-VI / 1-2, Brannvern og røykdykking
• STCW Tabell A-VI / 1-3, Grunnleggende førstehjelp
• STCW Tabell A-VI / 1-4, Personlig sikkerhet
Undervisningen er basert på e-læring, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper