SOA Basis - Sertifisering i offentlige anskaffelser - nettkursKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl. 09:00-12:00
Varighet: 6 ganger
Pris: 13.000

Ønsker du nasjonalt, godkjent sertifisering innen offentlige anskaffelser? Velkommen til et intensivt oppfriskningskurs, basert på fagplanen til Digitaliseringsdirektoratets sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser.

Kursinnhold:
Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) er et av myndighetenes virkemidler for å øke kompetansen i innkjøps-Norge. SOA består av en fagplan utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet, med to tilhørende tester for hhv. kartlegging og sertifisering. Se nærmere på fagplanen her, eller scroll videre for å se kursets emneoversikt.

Gjennom kursets to dager retter vi fullt fokus mot kompetansekravene som stilles i fagplanen, med formål om å gi deg de beste forutsetningene for å bestå sertifiseringstesten. En sentral del av kursets innhold er knyttet til gjeldende lov om offentlige anskaffelser, og vi tar for oss samtlige utfordringer som er beskrevet i fagplanen.

Kursavgiften dekker
• Seks digitale kurssamlinger
• Nødvendig kursmateriell
• Sertifiseringstesten SOA BASIS
• Kursbevis

Kursholdere:
Marie Braadland har siden 2004 bygd en imponerende karriere som advokat innen offentlige anskaffelser, og er i dag en av Norges fremste innen sine fagområder.
Marie er partner i Advokatfirmaet Grette hvor hun gjennom mange år har vært sentral bidragsyter i selskapets satsing innenfor innkjøp, entrepriserett og offentlige anskaffelser.

Marie bistår både offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anskaffelser, klagehåndtering og prosessoppdrag.
Gjennom hele karrieren har Marie jobbet parallelt med kvalitetssikring av kontrakter, forhandlinger, prosjektstyring og tvisteløsning. Hun følger ofte prosjekter gjennom alle anskaffelsesfasene, helt frem til avtaleforhold er gjennomført og avsluttet.

Marie er høyt rangert i nasjonale og internasjonale advokatkåringer som Chambers og Legal 500. Hun er også en høyt ansett foreleser, og har siden 2011 holdt en rekke kurs og foredrag i regi av NIMA Utdanning.

Anders W. Skumsnes er kjent som en innkjøpsfaglig tungvekter for sin erfaring med strategiske og operative anskaffelser i både offentlig sektor og privat næringsliv.
Anders har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk. Siden 1995 har han opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger innenfor innkjøp og anskaffelser på sin CV, bla. fra fylkeskommunalt nivå, Helse Sør-Øst, som direktør for Statens innkjøpssenter (digdir) og fra Forsvaret. Med brennende engasjement for effektivisering, endringsledelse og besparendeinnkjøpsprosesser, er anders kjent som som en forretningsorientert leder som kan vise til gode resultater innen gevinstrealisering.

Anders setter seg raskt inn i nye problemstillinger og har siden 90-tallet mottatt gode skussmål for sin kunnskapsformidling. Både ovenfor nyansatte- og erfarne innkjøpere.

Silje Grimseth Ullebusthar siden 2006 opparbeidet en sterk posisjon som ekspert innen offentlige anskaffelser, og er i dag anerkjent som en av landets beste anskaffelsesadvokater. Silje er spesialisert innen offentlige anskaffelser, og har omfattende erfaring med både rådgivning og tvisteløsning innen dette feltet. I januar 2021 tiltrådte hun som partner i advokatfirmaet Grette.

Silje bistår både offentlige oppdragsgivere og private leverandører i praktisk håndtering av anskaffelsesregelverket i alle faser av prosessen – fra planleggingsstadiet til gjennomføring av konkurranse og kontraktsinngåelse.

Hun har også bred erfaring med å håndtere klageprosesser (inkludert klage for KOFA) samt tvisteløsning og prosedyre innenfor offentlige anskaffelser. Silje er en velrennomert foredragsholder, og høyt rangert i advokatkåringer i både inn- og utland. Det er med glede at vi fra våren 2021 kan presentere Silje som en del av vårt foreleserteam.

Målgruppe for kurset:
Kurset er tilpasset deg som allerede har erfaring med offentlige anskaffelser! Det blir mye pensum på kort tid. Forkunnskap vil derfor være en fordel. Er du nyansatt innkjøper, eller vurderer en karrierevei offentlig innkjøp? Vårt grunnkurs i offentlige anskaffelser er et mer dyptgående kurs, som også leder frem til sertifiseringen SOA BASIS

Eksamen / sertifisering:
Sertifiseringstesten SOA basis, avlegges etter kurset, i form av en elektronisk Multiple Choice-test. Du mottar mer informasjon og retningslinjer for denne ved påmelding til kurset.

Samlinger i 2022:
Neste digitale sertifiseringskurs starter 2. februar 2022. Kurset består av seks digitale forelesninger

Onsdag 02. febr.
Torsdag 03. febr.
Fredag 04. febr.
Tirsdag 08. febr.
Onsdag 09. febr.
Torsdag 10. febr.

Vis flere tilsvarende kurs: