SFO som vennskapsarenaKursarrangør: Nettverket! for SFO
Sted: Hele landet, Holder kurs for skoler og barnehager i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Hverdagen er fylt med hendelser. I SFO skal barn oppleve frihet og fritid. Samtidig skal vi tilrettelegge for trygge rammer, utvikling av vennskap og barns læring og utvikling. Dette kurset skal inspirere deg til å tilrettelegge for suksess i din SFO.

Innhold:
• Vennskap og lek = selvtillit og bedre selvbilde
• Den gode venn i SFO - veiledning til god lek og vennskap
• Integrering og inkludering i SFO – her vil jeg være!
• VIP-makkerskap i SFO – trivsel og helhet på din skole
• Samtaler med barn – i farta og på grupperommet
• VI-følelse og medbestemmelse i hverdagen på basen
• Voksne skaper vennskap sammen. Foreldre er velkommen!
• Vennskapsarenaer på din SFO (morgenåpning, måltid, aktiviteter, uterommet)
• - Er det lett for barn å vise frem sine beste sider for potensielle venner her?
• Fra VIP på Vardenes til Vennskapskafe på Allanengen. Hva kan vi lære av hverandre?

Inspirator og prosess-leder Terje Wiik Kurset kan bestilles. Omfang 3 timer eller 6 time