Russisk nivå 1 (A1 - A2) med ASK videoundervisning - nettkursKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 48 timer
Pris: 4.900

Vi tilbyr nettkurs i Russisk nivå 1 (A1 - A2) med ASK videoundervisning. Videoforelesningene og oppgavene i ASK gir deg det du trenger for å kunne ta eksamen i Russisk nivå 1. Kurset kan også tas som et selvstendig kurs for å lære deg russisk helt på egenhånd.

Vårt mål er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du best mulig mestrer faget og skriftlig og muntlig eksamen.

I løpet av kurset skal du blant annet igjennom følgende kompetansemål:
• Kommunisere med god uttale og intonasjon
• Tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
• Bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert
• Drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
• Beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettkurs i Russisk nivå 1 (A1 - A2) med ASK videoundervisning

Russisk er et verdensspråk og det åttende mest talte språket i verden. Over 150 millioner personer snakker russisk som morsmål, og det er ett av seks offisielle språk i FN. Når du lærer deg russisk får du muligheten til å ta del i en rik og spennende kultur.

Vis flere tilsvarende kurs: