Rømningssikringskurs i sjøbasert fiskeoppdret - fjernundervisningKursarrangør: Kurs og Sikkerhet AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 13:00
Varighet: 4 timer
Pris: 3.790
Neste kurs: 17.11.2021 | Vis alle kursdatoer

Opplæring i rømningssikring er lovpålagt for alle som arbeider innen sjøbasert oppdrett. Vårt rømningssikringskurs dekker kravene i akvakulturdriftsforskriften (Global G.A.P, ASC) for personell som skal håndtere levende fisk Kurset gjennomføres som fjernundervisning.

Vår fjernundervisning må ikke forveksles med Skype, ulike webinar løsninger eller e-kurs. Dette er en fullblods løsning med interaksjon mellom kurselev og kursdeltaker som strømmes i full HD kvalitet fra et av våre studioer.

Detaljer
Rømningssikringskurs i sjøbasert fiskeoppdrett


Vi tilbyr nå rømningssikringskurs for alle som arbeider innen sjøbasert oppdrett.

Rømningssikringskurset skal styrke kompetansen i forhold til hvilke krav som er gjeldende og gi riktig grunnlag for egne risikovurderinger. Denne kunnskapen er viktig for å kunne håndtere og å unngå rømningssituasjoner.

Ifølge regelverket skal oppdrettere ved alle sjøbaserte anlegg ha opplæring i rømmingssikring. Økt kompetanse for personell innen oppdretter, er en viktig faktor for at næringen skal oppnå sin nullvisjon med fokus på rømming.

Kurset dekker kravene i akvakulturdriftsforskriften (Global G.A.P, ASC) for personell som skal håndtere levende fisk.

Forskrift om drift av akvakulturanlegg §37-39

Kurset varer i 4 timer. Disse temaene blir gjennomgått:

Kurset varer en ½ dag og inneholder:

• Hvorfor skal vi ha fokus på rømming, NYTEK. Bevisstgjøring og erkjennelse.
• Hva har næringen erfart som øker risikoen for rømming, bilder og video.
• Kartlegging av risiko lokalt på gjeldende lokalitet(er). Risikoanalyse-.
• Tiltak og beredskapsplan, øvelse.

Kurset er for alle over 16 år som skal utføre selvstendig arbeid ved akvakulturanlegg. Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Kursbeviset er gyldig i 1 år. Etter 1 år anbefales det nytt kurs for holde fokus på rømningssikring