Rømming av fisk fra akvakulturanlegg - bedriftsinterntKursarrangør: DNV GL Business Assurance
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Fisk som rømmer fra akvakulturanlegg utgjør en risiko som NYTEK standarden krever at oppdretter håndterer. Bli kjent med kravene i standarden og få praktisk erfaring med ulike verktøy for å identifisere og håndtere risiko, samt begrense rømming på oppdrettsanlegget.

Innhold:
Kurset setter fokus på risikoene som finnes i tilknytning til oppdrettsanlegget, og hvordan disse kan håndteres slik at kravene i NYTEK standarden ivaretas. Kurset er praktisk lagt opp og oppfordrer deltakerne til stor grad av involvering. Det vil også bli vist til relevante eksempler og erfaring fra inspeksjoner. Etter kurset skal du være i stand til å identifisere risiko for rømming på anlegget og håndtere denne i tråd med kravene i NYTEK standarden.

Agenda:
• Hvorfor du skal ha fokus på rømming
• Kravene i NYTEK standarden med hensyn til rømming og hvordan de berører deg
• Hva påvirker risikoen for rømming? Bilder og video fra hendelser
• Bevisstgjøring og erkjennelse: En praktisk øvelse i internkommunikasjon. Hva er viktig å vite for ikke å bli misforstått?
• Kartlegging av risikoforståelse på egne lokaliteter: Daglig risiko gjennom operasjoner, risiko påført av underleverandører og miljø
• Tiltak, hva kan du gjøre og hvilke ressurser er tilgjengelig


Målgruppe for kurset:
Bedrifter