Rømming av fisk fra akvakulturanlegg - bedriftsinterntKursarrangør: DNV GL Business Assurance
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs om rømming av fisk fra akvakulturanlegg for bedrifter. Målsettingen er at etter kurset skal du være i stand til å identifisere risiko for rømming på anlegget og håndtere denne i tråd med kravene i NYTEK standarden.

Innhold:
Fisk som rømmer fra akvakulturanlegg utgjør en risiko som NYTEK standarden krever at oppdretter håndterer. Bli kjent med kravene i standarden og få praktisk erfaring med ulike verktøy for å identifisere og håndtere risiko, samt begrense rømming på oppdrettsanlegget. Kurset setter fokus på risikoene som finnes i tilknytning til oppdrettsanlegget, og hvordan disse kan håndteres slik at kravene i NYTEK standarden ivaretas. Kurset er praktisk lagt opp og oppfordrer deltakerne til stor grad av involvering. Det vil også bli vist til relevante eksempler og erfaring fra inspeksjoner.

Agenda:
• Hvorfor du skal ha fokus på rømming
• Kravene i NYTEK standarden med hensyn til rømming og hvordan de berører deg
• Hva påvirker risikoen for rømming? Bilder og video fra hendelser
• Bevisstgjøring og erkjennelse: En praktisk øvelse i internkommunikasjon. Hva er viktig å vite for ikke å bli misforstått
• Kartlegging av risikoforståelse på egne lokaliteter: Daglig risiko gjennom operasjoner, risiko påført av underleverandører og miljø
• Tiltak, hva kan du gjøre og hvilke ressurser er tilgjengelig

Målgruppe for kurset:
Bedrifter