Røde flagg i regnskapet - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.000

Vi tilbyr nettkurs om røde flagg i regnskapet. Finansregnskapet er den viktigste informasjonskilden for eiere, banker, investorer og andre regnskapsbrukere. Rapportering av regnskapstall er imidlertid påvirket av regnskapsregler, selskapets valg av prinsipper og en rekke skjønnsmessige estimater.

Innhold:
Det er derfor meget viktig at regnskapsbrukeren er i stand til å forstå konsekvensene av selskapets vurderinger. Hovedfokuset i kurset blir å sette brukeren i bedre stand til å vurdere kvaliteten på det som rapporteres, og samtidig kunne identifisere eventuelle «røde flagg» som kan indikere at årsregnskapet bevisst eller ubevisst er utformet slik at regnskapsbrukeren blir villedet. Dette er spesielt viktig i økonomiske nedgangstider, pga. økt risiko for regnskapsmanipulering.

Agenda:
• Hvorfor manipuleres regnskapsinformasjon i praksis
• Hva er en resultatkvalitetsanalyse og hvordan identifisere «røde flagg»
• Sjekkliste til å identifisere kritiske regnskapsposter og avdekke «røde flagg»:
• Unormale-/ spesielle regnskapsposter
• Transaksjonsbasert og verdibasert inntekt
• Kundefordringer
• Varelagervurdering
• Valutarisiko
• Balanseføring versus kostnads føring
• Avskrivningstid og nedskrivning
• Skjønnsmessig fastsatte kostnader
• Garantier, betingede utfall og ikke balanseførte poster

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Regn 7 timer

Revisor:
• Regn 7 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er relevant for både regnskapsprodusenter og de som bruker informasjon fra årsregnskapet til å evaluere selskapets drift (lønnsomhet), likviditet og soliditet. Formålet med kurset er å sette deltakerne i bedre stand til å bruke informasjon fra årsregnskapet på en kritisk måte, og hindre at man blir «ført bak lyset». Kurset retter fokus spesielt mot små og mellomstore foretak.