Risikovurdering & beredskapsplanlegging - BedriftsinterntKursarrangør: Forberedt AS
Sted: Akershus
Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 8 timer

Kunnskap om hvordan en utfører en risikoanalyse i henhold til NS-5814. Deltagerne skal være i stand til å utføre en enkel risikoanalyse på sin arbeidsplass, samt forstå sammensetningen og funksjonene i en krisehåndteringsgruppe.

De skal på grunnlag av ovenstående være i stand til å velge riktige risikoreduserende tiltak for å forbedre sikkerhetsnivået. Videre skal deltagerne vite hvordan en beredskapsplan er bygd opp på grunnlaget av risikovurderingen, samt hvordan denne skal brukes.

Innhold:
• Definere risiko og beredskap
• Framgangsmåte i risikovurdering
• Hva er uønskede hendelser?
• Konsekvensanalyse og konsekvensreduserende tiltak
• Årsaksanalyse og sannsynlighetsreduserende tiltak
• Praktisk/teoretisk å lage en beredskapsplan
• Case øvinger
• Anvendelse av risikovurdering
• Forebyggende beredskap

Målgruppe for kurset

Alle medarbeidere og ledelsen i særdeleshet.