Rhino-Grasshopper og direkte kobling mot BIM (ARCHICAD)Kursarrangør: Graphisoft Norge
Sted: Graphisoft Norge
          Oslo, Majorstua
Kursadresse: Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: fra 4.680

Vi tilbyr kurs i Rhino-Grasshopper og direkte kobling mot BIM (ARCHICAD). Deltagerne skal etter endt kurs kunne ta i bruk de grunnleggende funksjonene i direktekoblingen mellom Rhino - Grasshopper og ARCHICAD.

Kursinnhold:
Koblingen med Rhino og Grasshopper skjer i sanntid og er toveis, dette gjør at brukerne kan benytte styrken i parametrisk design direkte mot BIM uten unødvendige mellomledd. Kurset vil blant annet gå inn på å utnytte denne koblingen til å automatisere dagligdagse oppgaver som ofte er tidkrevende og vanskelige i BIM-verktøy. Ut fra de praktiske oppgavene vil også deltagerne få en grunnplattform som man kan benytte videre til å utforske mulighetene til mer kompleks bruk av visuell programmering.

Våre kursrom er utstyrt med nødvendig utstyr og programvare for dette kurset.

Kurset holdes på norsk

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper
Forkunnskaper
Det forutsettes at deltagerne allerede har kjennskap til visuell programmering i Rhino – Grasshopper. I tillegg må man ha grunnleggende kunnskap om verktøy og menyer i ARCHICAD.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer norsk kursmanual og lunsj