Revit grunnkurs for landskap - bedriftsinterntKursarrangør: Focus Software as
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

I løpet av kurset gjøres øvelser for alle emner som blir tatt opp. Hensikten med kurset er å gi deg en grunnleggende forståelse i bruken av tegne- og konstruksjonsprogrammet Autodesk Revit.

Kurset er nødvendig for å komme raskt i gang med bruk av programmet, og for å få den nødvendige forståelse for de mulighetene programmet gir. Deltagerne vil lære grunnleggende teknikk for bruk av programmet, og skal kunne bruke programmet til å lage koordinatriktige 3D-modeller av landskap, hente ut informasjon fra modellen og kunne produsere 2D-arbeidstegninger og fagmodeller basert på 3D-modellen.


Kursinnhold:
• Introduksjon av Autodesk Revit
• Brukergrensesnitt
• Behandling av visninger
• Grunnleggende tegneverktøy i Revit
• Innledning i bruk av familier i Revit
• Innledning i bruk av koordinater og koordinatsystemer i Revit
• Prosjektoppstart- innhenting av grunnlag (SOSI, LandXML, DWG, KOF,)
• Modellering av murer, dekker, kantstein, trapper, ramper amfi, rekkverk, trær, busker, vannmasser.
• Produksjon av tabeller og mengdeberegning
• Visualisering: 3D, perspektiv, sol- og skyggeanalyse, rendring
• Tegningsproduksjon med detaljering
• Modellering og håndtering av terrengmodeller
• Datautveksling: IFC
• Samspill med Civil 3D

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Kurset er rettet mot deg som vil lære grunnprinsippene og arbeidsmetodikk i Autodesk Revit og som jobber med landskap.


Forkunnskaper:
Praktisk tegne- og konstruksjonserfaring er en fordel. Må ha kjennskap til Windows. Kurset og kursmanualen er på norsk.