Revit Landskap - med Site DesignerKursarrangør: Symetri
Sted: Forskningsparken - Hus 5
          Oslo, Ullevål
Kursadresse: Gaustadalléen 21, 0349 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 11.500

Kurset gir grunnleggende kunnskap i Revit med grensesnitt og arbeidsmetodikk for å modellere terreng, byrom og uttak av landskapsplantegninger, snitt og oppriss, samt generere rapporter og skjemaer.

Det fokuseres på hvordan Revit brukes utomhus. Her menes arbeidsmetodikk for å modellere veier, gater, fortau, kantstein, ramper og trapper i forhold til havnivå, samt hvordan skraverte 2D planer med tegnforklaring presenteres.

• Site Designer:
• Terrengbehandling: manuell generering, fra DWG-underlag og fra LandXML
• Flate ut terreng, byggegrop og voll
• Lage støttemurer
• Vegmodellering med veg, vegkryss, parkeringsplass, kantstein og gangsti
• Import og eksport av LandXML


Alle våre kurs kjøres som standard på norsk. Ønsker du kurs på engelsk, ta kontakt med oss.

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot Landskapsarkitekter.

Forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i Windows.