Revit Landskap - med Naviate Site & Landscaping - OnlineKursarrangør: Symetri
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 - 15:30
Varighet: 3 dager
Pris: 11.500

Vi tilbyr Revit landskap - online. Kurset gir grunnleggende kunnskap i Revit med grensesnitt og arbeidsmetodikk for å modellere terreng, byrom og uttak av landskapsplantegninger, snitt og oppriss, samt generere rapporter og skjemaer.

Vi fokuserer på hvordan Revit kan brukes utomhus. Du lærer arbeidsmetodikk for å modellere veier, gater, fortau, kantstein, ramper og trapper i forhold til havnivå, samt hvordan du kan presentere skraverte 2D planer med tegnforklaring.

Kursinnhold:
• Lær grensesnitt og navigering
• Lær arbeidsmetodikken i Revit og Naviate
• Øv på modellering av vegger og støttemurer, samt oppbygging av vegger og dekker
• Lær å bruke Floors for å modellere veier og fortau
• Lær å modellere kantstein med Railings eller Sweep
• Sette havnivå og Host Based Objects
• Få økt kunnskap om tegningsproduksjon i Revit og Naviate
• Lær om følgende funksjoner i Naviate Site & Landscaping: Place Points, Delete Points & Reset Points, Align Topo, Align Floors, Align Region og Align to Path.

Målgruppe for kurset:
Kurset retter seg mot Landskapsarkitekter.

Forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i Windows.