Revit Architecture GrunnkursKursarrangør: Cadcraft
Sted: Vestfold, Holmestrand
Vestfold
Kursadresse: Ringveien 1, 3084 Holmestrand (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Tilbud ved forespørsel
Varighet: 3 dager
Pris: 10.500

Et grunnkurs er den mest effektive måten å lære Autodesk Revit. Våre erfarne og sertifiserte lærere tar deg steg for steg gjennom de ulike delene av programmet. Vi bytter gjennomgang og visninger med mange egne øvelser basert på kursmaterialet og våre egne øveoppgaver.

Kursets eksakte innhold og utforming tilpasses så godt det lar seg gjøre til deltagernes forkunnskaper og anvendelsesområder.Vi legger også stor vekt på å lære bort den beste mulige metodikken for å jobbe i 3D.

Målsetting:
Kurset dekker de grunnleggende prinsipper som er relevante for BIM-konseptet og gir deg et grunnlag for å kunne jobbe med Revit Architecture. Kurset er logisk og konsekvent bygget opp med teori og praktiske øvelser. Kurset er rettet mot arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, eventselskap, sett-designere, kunstnere og andre interesserte som ønsker å lære hvordan man kan dra nytte av denne fleksible tilnærmingen. Etter kurset skal du kunne finne fram i programmet og arbeide selvstendig i Revit Architecture.

Kursinnhold:
Introduksjon av Autodesk, Cadcraft og Autodesk Revit Architecture
• Grunnleggende prinsipper for prosjektering med BIM-verktøyet Revit
• Brukergrensesnitt og programmeverktøy i Revit Architecture
• Prosjektmaler
• Grunnleggende modellering med bjelkelag, tak, vegger, glasspartier, dører, vinduer, trapper og andre objekt.
• Etasjeplan, elevasjonvyer, seksjonsvyer og 3D-vyer
• Visningegenskaper, objektsegenskaper, liniestiler og vy-maler
• Målesetting, konstruksjonforhold, redigereverktøy og tegnhjelpemidler
• Modellering av sammensatte vegger
• Produksjon av komponentfamilie
• Materialehåndtering
• Kvantifisering
• Visualisering/Rendering
• Dokumentasjon med tegningsmaler, oppføringer, kvantifisering og oppstillinger
.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper
Å være godt PC vant er nødvendig for å få det meste ut av kurset. Vant fra tidligere med 3D-programvare eller AutoCad hjelper.

Kursmateriell

Vi benytter kursmateriell komplettert med egne øvelser.