Revisormedarbeidere - bedriftsinterntKursarrangør: Wolters Kluwer Norge AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtele
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i revisormedarbeidere for bedrifter. Kurset skal gi en praktisk innføring i gjennomføringen av revisjonen fra A - Å inkl. vanlige tilleggsoppgaver som utarbeidelse av finansregnskap og ligningspapirer. Kurset går over flere dager og inneholder også ett forkurs ved behov.

Innhold:
Kurset tar utgangspunkt i revisjonsstandardene og metodikken i Revisjon. Kurset går over flere dager og gir timer i regnskap, revisjon, skatt, etikk.

Forkurs nyansatte revisormedarbeidere:
Innholdet vil dekke begreper, lover og forskrifter knyttet til revisjon. Gjennomgangen vil være praktisk rettet med oppgaver. Forkurset tar for seg følgende emner: revisjonsplikten, valg av revisor, opphør av revisor, uavhengighet, objektivitet og etikk, taushetsplikt, opplysningsplikt, erstatning, sanksjoner, revisjonsstandardene, revisjonsprosessen en overordnet gjennomgang.

1. Aktuelle arbeidsoppgaver for nyansatte revisormedarbeidere:
Innholdet vil være en overordnet gjennomgang av revisjonsmetodikken i Akelius Revisjon, de mest vanlige arbeidsoppgavene for nyansatte revisormedarbeidere, praktisk rettet med eksempler og oppgaver. Del 1 av kurset tar for seg følgende emner: gjennomgang av revisjonsmetodikken i verktøyet Akelius Revisjon, forståelse av regnskap og bokføring, skatt, merverdiavgift, utvalgte områder i revisjonens utførelse som nyansatte revisormedarbeidere ofte får som arbeidsoppgaver.

2. Planlegging med fokus på risikovurdering:
Planlegging av revisjonsutførelsen gjennomgås med fokus på risikovurdering og intern kontroll. Utvalgte transaksjonsklasser gjennomgås i praktiske eksempler og oppgaver. Del 2 av kurset tar for seg følgende emner: utvalgte transaksjonsklasser / prosesser gjennomgås i teori, praktiske eksempler og oppgaver fra innsamling av informasjon til utarbeidelse av revisjonsplan. Akelius Revisjon vil være arbeidsverktøyet.

3. Utførelse av revisjonshandlinger, årsregnskap og skatteberegning med ligningspapirer:
Innholdet vil ha fokus på årsoppgjøret inkl praktiske eksempler og oppgaver. Utarbeidelse av årsregnskap med noter inkl regler og lovkrav vil bli gjennomgått ved bruk av eksempler og oppgaver. Utarbeidelse av ligningspapirer inkl skatteberegning, utbytte og konsernbidrag vil også bli gjennomgått ved bruk av eksempler og oppgaver. Del 3 av kurset tar for seg følgende emner: utførelse av revisjonshandlinger, skatteberegning inkl utbytte og konsernbidrag, lønnsinnberetning, utarbeidelse av ligningspapirer for aksjeselskap, utarbeidelse av årsregnskap med noter, årsberetning og kontantstrømoppstilling. Fokus vil være på små foretak.

4. Konklusjonsfasen:
Kursets innhold vil dekke obligatoriske handlinger etter revisjon av balanse og resultatregnskapet før revisjonsberetningen kan utstedes. Gjennomgang av generelle revisjonshandlinger i Akelius Revisjon og konklusjonsfasen helt til avgivelse av revisjonsberetningen vil belyses med praktiske eksempler og oppgaver. Del 4 av kurset tar for seg følgende emner: generelle revisjonshandlinger, oppsummering av utført revisjon, oppfølging inkl eventuell rapportering eller nummererte brev, totalkonklusjon, revisjonsberetningen, årsovergang og oppgaver på nytt år.

Kurset vil avsluttes med en overgang til nytt år slik at hele revisjonsprosessen blir klarere for de nyansatte revisormedarbeiderne.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Vis flere tilsvarende kurs: