Revisjon av transaksjoner med nærstående parter - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.600

Vi tilbyr nettkurs om revisjon av transaksjoner med nærstående parter. Dette kurset gjennomgår hovedtrekkene og revisjonsrisikoen av transaksjoner med nærstående parter.

Innhold:
Transaksjoner med nærstående parter utgjør ofte en betydelig revisjonsrisiko for revisor og er ofte også en mislighetsrisiko. Flere saker mot revisor gjelder mangelfull revisjon av transaksjoner med nærstående parter. Kurset gir deg en innføring og viser også hvordan man praktisk skal dokumentere risikovurderingene og risikohåndteringen. Kurset er like aktuelt for deg som er relativt nyutdannet som for deg som har jobbet i revisjon en del år.

På kurset vil du lære:
• Hvem / hva er nærstående parter
• Generelt om transaksjoner med nærstående parter
• Regnskapspliktiges krav om regnskapsføring / opplysninger av transaksjoner med nærstående parter
• Risikoen for feil (ubevisste og bevisste feil)
• Revisors risikovurdering
• Revisjonshandlinger
• Eksempler - cases
• Dokumentasjon, konklusjoner og rapportering

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettkurs om revisjon av transaksjoner med nærstående parter.

Timer:
• Regnskapsførere: 3 timer annet
• Revisorer: 3 timer revisjon
• Advokater: 3 timer oppdatering

Pris:
• Ordinær pris: 2.200,00 kr
• Medlemmer: 1.600,00 kr

Litt om foreleser:
Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier / daglig leder av Knut Sveen Consult AS. Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.