Revisjon av HACCP - systemer - bedriftsinterntKursarrangør: DNV GL Business Assurance
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs i revisjon av HACCP - systemer. HACCP-metodikk har blitt et sentralt verktøy for å styre risiko og sikre mattrygghet. Gjennomføring av revisjoner er sentralt for å påvise at HACCP-systemet er utarbeidet i henhold til Codex Alimentarus.

Formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere en revisjon. Kurset gjennomføres som forelesning og gruppeoppgaver.

Kursinnhold:
• Kort om HACCP etter Codex Alimentarus
• Revisjon av HACCP-systemet
• Evaluere systemets oppbygging
• Evaluere fareanalyser og farereduserende tiltak
• Evaluere forutsetninger og CCP'er
• Validerings- og verifiseringsaktiviteter
• Rapportering og oppfølging

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset passer for personer som deltar i utviklingen av eget HACCP-system eller gjennomfører interne revisjoner eller leverandørrevisjoner.

Forkunnskaper:
• Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-systemets oppbygging i henhold til Codex Alimentarus