Renholdskurs 1, grunnkurs i moderne renhold - bedriftsinterntSted: Vi kommer til din bedrift i Oppland
          Oppland
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr renholdskurs 1, grunnkurs i moderne renhold for bedrifter. Kurset gir en grunnleggende innføring i de begreper og ferdigheter en yrkesrenholder i dag må ha kjennskap til. Deltakerne engasjeres gjennom dialog og gruppearbeid.

Kursinnhold:
Grunnleggende renholdskjemi / moderne renholdsmetoder:
• pH skala
• Gruppering av renholdsmidler
• Dosering og miljøhensyn
• Mopping og moppesystemer
• Mikrofiber, "renhold uten vann i bøtta"
• Regler for hygienisk vaskeprosedyre er viktige renholdsmetoder

Organisering og gjennomføring / gulvpeie og vedlikehold:
• Arbeid i team
• Systematisering av renholdsoppgaver
• Regler for prioritering
• Informasjon om gulvpleiemaskiner og pads
• Gjennomgang av riktig vedlikeholdsprosedyre for de vanligste gulvtyper

Kurset vil sikre at arbeidstakeren har de grunnleggende ferdigheter for å utføre sitt arbeid uten unødig fysisk belastning. Kvaliteten på renholdsarbeidet vil ofte forbedres. Arbeidstakeren får øket forståelse for betydningen av eget arbeid, hvilket virker motiverende. Ivareta arbeidsgivers ansvar i henhold til arbeidsmiljølov og forskrifter.

Målgruppe for kurset

Arbeidsgivere som sysselsetter renholdere. Kurset passer for nyansatte og ansatte med hovedsakelig praktisk opplæring i faget.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer fyldig kompendium