Rekruttering & Utvelgelse: Skreddersydd bedriftsint. workshopKursarrangør: Raad Gruppen AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Varighet: 1 dag
Pris: etter avtale

Dette er et workshop/kurs som har en praktisk tilnærming til det å gjennomføre rekrutterings- og utvelgelsesprosesser. Vi skreddersyr innholdet til ditt behov, og legger spesielt vekt på dine fokusområder.

ALTERNATIVE TEMA FOR WORKSHOP:

Forberedelser til rekrutteringsprosessen
**********************************
• Rollen som rekrutterer og betydningen av gjennomføring av profesjonelle prosesser
• Hvorfor vi velger feil (psykologi og feilkilder)
• Hvordan forbedre prosessen (strukturet kompetansebasert rekrutteringsmetodikk)
• Utarbeidelse av stillingsanalysen
• Kompetansebegrepet i rekrutteringsprosessen
• Bruk av kompetansekravene til å velge rekrutteringsmetode
• Rekrutteringsmetodikk

Utvelgelsesprosessen
******************
• Feilkilder og fallgruver i utvelgelsesprosessen
• Ulike utvelgelsesmetoders egnethet (validitet og reliabilitet)
• Bruk av kompetansekravene fra stillingsanalysen i utvelgelsesprosessen
• Vurdering og kategorisering av søknader
• Riktig og feil bruk av magefølelse/intuisjon i utvelgelsen
• Bruk av bakgrunnssjekk

Introduksjon til bruk av testverktøy
******************************
• Valg av testverktøy
• Feilkilder ved bruk av tester
• Betydning av validitet, reliabilitet, korrelasjon og normgrupper
• Evnetester
• Personlighetstester, BIG5/FFM

Intervjuet
********
• Intervjutyper
• Intervjuteknikk
• Forberedelse til intervjuet
• Gjennomføring av intervju
• Dårlige spørsmålstyper i intervjuet
• Gode spørsmålstyper i intervjuet
• Oppbygging av spørsmålssekvens
• Intervjueradferd
• Uformelle intervju
• Førstegangsintervju
• Dybdeintervju
• Strukturert kompetansebasert intervju
• Kompetansebasert vurdering av kandidaten
• Forberedelse og gjennomføring av referanseintervjuet

Kandidatsammenligning og –utvelgelse
*********************************
• Vurdering og bruk av kompetanser i kandidatvurderingen
• Sammenligning av kandidaters kompetanse
• Betydning av kompetansegap
• Valg av kandidat


BEGRENSET ANTALL DELTAKER
Det er satt et maks. antall deltakere på 16 deltakere. Dette er for å sikre en optimal dialog, effektivt gruppearbeid og mulighet for individuell tilpasning til den enkelte deltakers behov og situasjon gjennom kurset.

METODE
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av teori, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver. Praktisk gjennomføring av en rekrutteringsprosess for en stilling du selv velger og kjenner godt til er sentralt.

Vi gir deg verktøy, hjelpemidler og maler som du kan bruke med en gang i prosessen.

KURSLEDERE
Alle våre kursledere har lang og bred operativ erfaring fra ledende stillinger i næringslivet. Dette kurset ledes av en erfaren bedriftsrådgiver som arbeider med rekruttering, search og utvelgelse til daglig

Målgruppe for kurset

Ledere og HR medarbeidere som gjennomfører rekrutterings- og ansettelsesprosesser og ønsker å utvikle sin kompetanse innenfor fagområdet.

Kursmateriell

Komplett kurspresentasjon med maler og verktøy for bruk i utvelgelsesprosessen er inkludert

Eksamen / sertifisering

Det utstedes kursbevis til deltakerne etter gjennomført kurs